SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Denne slutbrugerlicensaftale regulerer forholdet mellem dig og Microgaming Software Systems Limited ("Microgaming") vedrørende din brug af frontend-softwaren fra Microgaming ("softwaren"), som du modtager eller tilgår via webstedet for den pågældende Microgaming-licenstager ("licenstageren").

Har du ikke allerede gjort det, bør du på licenstagerens websted læse de vilkår og betingelser samt politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, som regulerer forholdet mellem dig og licenstageren. Links til licenstagers vilkår og betingelser og politik om beskyttelse af personlige oplysninger findes på licenstagers kontoregistreringssider, hvor personlige oplysninger er påkrævet for at oprette en konto.

Ved at acceptere denne slutbrugerlicensaftale og ved at bruge softwaren, indvilliger du i at være bundet af vilkårene i slutbrugerlicensaftalen og accepterer samtidig installationen, lagringen af indstillinger, automatisk opdatering og netværksaktiviteten som angivet i paragraf 2.
 1. Licens

  1. Microgaming giver dig en licens til at downloade, installere og bruge softwaren til at spille de Microgaming-spil, der tilbydes af licenstageren. Du kan også kopiere softwaren til dette formål. Al anden brug eller kopiering af softwaren er forbudt.
  2. Softwaren og alle rettigheder i softwaren tilhører Microgaming. Du må ikke kopiere, dekompilere, foretage reverse engineering, demontere eller på anden måde forsøge at få adgang til softwarens kildekode objektkode, og ligeledes må du ikke redigere, tilpasse eller oversætte softwaren eller i øvrigt gøre noget ved eller med softwaren, som ikke er strengt nødvendigt i forbindelse med almindelig licenseret brug. Softwarens arkitektur og kode er en forretningshemmelighed tilhørende Microgaming, og du forpligter sig til ikke at afsløre nogen oplysninger vedr. arkitekturen og koden, som du måtte få kendskab til under download eller brug af softwaren.
  3. Du har ingen rettigheder til at overdrage softwaren. Særligt må du ikke underlicensere eller udleje softwaren, tildele eller på anden måde sælge softwaren for penge eller forsøge at gøre det.

 2. Installation, lagring af indstillinger, automatisk opdatering og netværksaktivitet

  1. Installation og/eller brug af softwaren vil resultere i fil- og Adobe Flash-indhold bliver downloadet og/eller opdateret fra en installation og opdateringsserver og bliver gemt på din harddisk. Dette sker som en transparent baggrundsproces under følgende omstændigheder: a) ved førstegangsinstallation af softwaren; b) hver gang du starter softwaren; og c) når du har åbnet softwaren for at levere nye spil eller nyt indhold. Der vil også blive oprettet indførsler i din computers registreringsdatabase. Vilkår og betingelser, der regulerer Din brug af Adobe Flash Player, findes på www.adobe.com/legal/licenses-terms.html.
  2. Microgaming kan benytte branchens standardmetoder (såsom registreringsdatabaseposter og lokale, delte Adobe Flash-objekter) til at gemme oplysninger (såsom dit brugernavn, softwareindstillinger og sessionsoplysninger) på din harddisk. Sådanne metoder og oplysninger er strengt nødvendige for, at du kan spille de Microgaming-spil, der udbydes af licenstageren. Du kan vælge at gemme din adgangskode under registreringen. Ved at gøre dette sparer du tid, da du ikke skal indtaste adgangskoden, hver gang du bruger softwaren. Din adgangskode vil blive gemt i din computers registreringsdatabase i krypteret form.
  3. Under din brug af softwaren vil denne kommunikere med spil- og/eller registreringsservere, der styres af eller på vegne af licenstageren. Denne kommunikation er nødvendig, for at du kan spille de spil, som licenstageren af softwaren tilbyder (for eksempel for at kunne tilbyde tilfældig spiludfald), og for at licenstager kan vedligeholde din konto.
  4. Microgaming indsamler visse generiske oplysninger om den computerhardware, du benytter til at køre softwaren. De bruges til at optimere driften og den efterfølgende udvikling af softwaren med henblik på at skabe en bedre brugeroplevelse. Ingen af disse oplysninger er personlige oplysninger, og de benyttes ikke til at identificere nogen person.

 3. Ansvarsbegrænsning

  1. Microgaming er under ingen omstændigheder erstatningspligtig over for dig eller tredjeparter, hverken kontraktligt, uden for kontrakt eller uagtsomt, for følgeskader, direkte, indirekte, udelukkende økonomiske eller hændelige skader eller tabt indtjening eller besparelse, forårsaget af din adgang til eller brug af softwaren, selv hvis en Microgaming-repræsentant er blevet gjort opmærksom på muligheden for et sådant tab.
  2. Microgaming garanterer ikke, at din brug af softwaren er uden afbrydelser eller fejlfri.
  3. Intet i denne paragraf 3 kan udelukke eller begrænse:

   1. Microgamings erstatningspligt ved død eller personskade forårsaget af uagtsomhed fra Microgamings side eller disses funktionærer, medarbejdere eller agenter; eller
   2. ethvert andet ansvar, som Microgaming ved lov er forhindret i at udelukke eller begrænse.

 4. Generelt

  1. Såfremt en del af nærværende slutbrugerlicensaftale viser sig at være ugyldig eller uden retsvirkning, forbliver resten af licensen gældende.
  2. Nærværende licens er underlagt engelsk lovgivning, og de engelske domstole har eksklusiv kompetence ved tvister, der måtte opstå i forbindelse med denne slutbrugerlicensaftale.
  3. Microgaming kan ændre vilkårene i denne slutbrugerlicensaftale efter eget skøn. Hvis Microgaming ændrer vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, vil Microgaming gøre en ny kopi tilgængelig på www.microgaming.co.uk/eula.aspx?ISOCode=DA. Din fortsatte brug af Softwaren betyder, at du accepter den seneste version af slutbrugerlicensaftalen på tidspunktet for brug.